Колледж миссиясы

Колледж миссиясы

Біздің колледждің міндеті - бәсекеге қабілетті, білікті, жоғары азаматтық және адамгершілік қасиеттерге ие, табысты кәсіби қызметке қабілетті мамандарды даярлауға бағытталған заманауи сапалы білім беруді қамтамасыз ету.

Колледж ұжымы өзіндік  негізгі міндетін  әрбір студенттің жеке және кәсіби қабілеттерін барынша дамыту, еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілік және қазіргі қоғам жағдайында табысты әлеуметтендіру үшін қажетті кәсіби және базалық құзыреттіліктердің сапалы негізін қалыптастыру деп санайды.
Миссия білім беру үдерісін тиімді ұйымдастыруды мен сапасы арқылы жүзеге асырылады.

Көрініс – Стратегиялық тұрғыдан алғанда колледж өзін білім алушылар мен оқытушылардың, жұмыс берушілер мен Қазақстанда және халықаралық білім беру кеңістігінде танылған басқа да мүдделі тараптардың пайдасына қызмет істейтін инновациялық типтегі қарқынды дамып келе жатқан оқу орны ретінде  ұстанады.

Колледж құндылықтары


Философияны, өмірдің негізгі принциптерін анықтайтын колледждің өзіндік құндылықтары болып

  • академиялық еркіндік;
  • инновациялық қызмет;
  • ұжымның сапалы еңбекке деген құлшынысы;
  • қызметтің негізгі көрсеткіштерінің өсу динамикасы мен колледждің тұрақты дамуымен бағаланатын тиімді және жауапты басқару;
  • экономикалық тұрақтылық.